Política de privacitat

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL LLOC WEB

A l'efecte del que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest document constitueix l'Avís Legal i les condicions d'ús que regulen la navegació i ús del lloc web de FRUC 2010, S.L., Situada a la URL www.fruc.es (en endavant, lloc web). El lloc web és titularitat de FRUC 2010, S.L. Per contactar, l'usuari ho pot fer a través de l'adreça de correu electrònic fruc (arroba) fruc (punto) es

El titular del lloc web informa els Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/ 2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com amb la resta de legislació concordant.

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, el titular d'aquest lloc web només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat, així com en la realització d'altres prestacions, serveis i activitats permeses per la legislació vigent.

Aquesta política de protecció de dades pot variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que el titular d'aquest lloc web es reserva el dret a modificar aquest text per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials, vigents en el moment precís que s'accedeixi als llocs web, així com a pràctiques del sector.

En els supòsits anteriors, el titular d'aquest lloc web anunciarà en aquesta pàgina web els canvis introduïts amb la suficient antelació a la posada en pràctica.

confidencialitat

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal del titular daquest lloc web.

voluntarietat

S'informa als Usuaris d'aquest lloc Web, que les respostes a les preguntes plantejades als formularis de recollida de dades contingudes a la present website tenen caràcter VOLUNTARI, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com a conseqüència la impossibilitat de ser assistit pels nostres serveis

conseqüència

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos als diferents llocs web relatius a serveis prestats pel titular d'aquest lloc web, els Usuaris accepten la inclusió i el tractament de les dades que proporcionin, en un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat del titular d'aquest lloc web web, podent exercir els drets pertinents a l'adreça facilitada al principi d'aquest document.

Informació a l'usuari sobre els drets de rectificació, modificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades.

Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recollides en la forma escrita al punt anterior, els drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits al paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, adreçada a l'adreça assenyalada a l'encapçalament d'aquest document.

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació professional via correu electrònic o qualsevol altre mitjà podrà comunicar-ho, per qualsevol mitjà que quedi constància de la recepció al titular d'aquest lloc web a l'adreça indicada.

Dades que es conserven

Exclusivament dades recollides als formularis que es troben al Web i es recull aquella informació que ens ajuda a respondre les consultes o preguntes que ens formulen. Aquesta informació és rebuda pel titular d'aquest lloc web i mai no és venuda, cedida o llogada a altres empreses.

El titular d'aquest lloc web és la responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per al titular d'aquest lloc web, amb les finalitats de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb els usuaris, informació i comercialització dels productes de lorganització, així com la realització dactivitats promocionals i publicitàries.

Amb quina finalitat

Així mateix, us informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi, de la necessitat d'implementar-les per accedir-hi dels Usuaris a determinats continguts facilitats als websites (continguts professionals, divulgacions normatives, xats, fòrums, etc.) i altres requisits establerts legalment.

Compromís de l'usuari perquè les dades estiguin inscrites en un fitxer.

Introduir les dades en algun o alguns dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d'ús i política de privadesa, l'Avís Legal i l'ús de cookies si n'hi hagués, donant per entès que ha estat informat/da de les condicions d'ús i avís legal de les mateixes i que es compromet a complir-lo completament durant la navegació i participació a la web el titular d'aquest lloc web.

No transmissió de dades a terceres empreses de fora del sector de la formació sense consentiment exprés de lusuari.

Així mateix, i llevat que s'hagi informat l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i se n'hagi demanat el consentiment, el titular d'aquest lloc web no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquestes webs, excepte excepcions legals.

Baixa de la llista de distribució dinformació professional.

Ocasionalment, el titular d'aquest lloc web envia un e-mail notificant millores o novetats que es produeixin a qualsevol d'aquestes webs del titular d'aquest lloc web. En qualsevol moment podeu donar-vos de baixa enviant un e-mail al Responsable de Seguretat del titular d'aquest lloc web a l'e-mail indicat a l'encapçalament d'aquest document.

truca'ns